UAB „Vildeta“ vykdo projektą „UAB „VILDETA“ pardavimų skaitmenizavimas diegiant e.komercijos modelį“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0539. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Projektui įgyvendinti skirta 49.725 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

Projekto tikslas - efektyviai veikiančio e.komercijos sprendinio įdiegimas bendrovėje, siekiant sumažinti COVID-19 pandemijos padarinių įtaką bei didinti konkurencingumą. Projektas prisidės prie įmonės pardavimų vystymo bei didins žinomumą ne tik Lietuvos, bet ir tikslinėse eksporto rinkose, padės įvairinti įmonės veiklą, vystyti masinę gamyba bei pardavimų apimtis.
Projekto vykdymo pradžia: 2022-02-11.
Projekto vykdymo pabaiga: 2023-02-28.