UAB „VILDETA“ pardavimų skaitmenizavimas diegiant e.komercijos modelį


UAB „Vildeta“ vykdo projektą „UAB „VILDETA“ pardavimų skaitmenizavimas diegiant e.komercijos modelį“ Nr. 13.1.1-LVPA-K-861-01-0539. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „E. komercijos modelis COVID-19“. Finansuojama kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. Projektui įgyvendinti skirta 49.725 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Projekto tikslas - efektyviai veikiančio e.komercijos sprendinio įdiegimas bendrovėje, siekiant sumažinti COVID-19 pandemijos padarinių įtaką bei didinti konkurencingumą. Projektas prisidės prie įmonės pardavimų vystymo bei didins žinomumą ne tik Lietuvos, bet ir tikslinėse eksporto rinkose, padės įvairinti įmonės veiklą, vystyti masinę gamyba bei pardavimų apimtis.

Projekto vykdymo pradžia: 2022-02-11.
Projekto vykdymo pabaiga: 2023-02-28.
Miltelinis dažymas


UAB "Vildeta" naujų partnerių bei klientų paieška prioritetinėse eksporto rinkose.

UAB „Vildeta“ vykdo projektą „UAB "Vildeta" naujų partnerių bei klientų paieška prioritetinėse eksporto rinkose“ Nr.03.2.1-LVPA-K-801-05-0225. Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Naujos galimybės LT“. Projektui įgyvendinti skirta 41.732 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant projektą, bendrovė dalyvaus svarbiausiose šakai parodose tikslinėse eksporto rinkose. Po projekto įgyvendinimo išaugsiantis įmonės konkurencingumas bei eksporto apimtys didins įmonės darbo našumą ir pelningumą, o tai tvaraus ir ilgalaikio įmonės vystymosi ir plėtros būtina sąlyga, sukursianti tiesioginę naudą įmonei ne vienus metus po projekto įgyvendinimo, bus formuojamas ilgalaikis bendrovės žinomumas.

Projekto vykdymo pradžia: 2019-07-31.
Projekto vykdymo pabaiga: 2023-02-03.


UAB „VILDETA“ DIZAINO INOVACIJOS

UAB „Vildeta“ vykdo projektą UAB „VILDETA“ DIZAINO INOVACIJOS Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0159. Projektas įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Dizainas LT“. Projektui įgyvendinti skirta 27 500,00 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti, projekto vertė 55 000,00 EUR. Projekto tikslas - sukurti originalius dizaino sprendimus, apimančius unikalius įmonės gaminamus produktus. Sprendimai bus vystomi daiktų, atsargų, prekių saugojimo srityje.

Projekto vykdymo pradžia: 2020-08-20
Projekto vykdymo pabaiga: 2022-02-18


"Investicijų į pažangias technologijas projektas"

UAB „Vildeta“ įvykdė projektą „UAB „VILDETA“ INVESTICIJŲ Į PAŽANGIAS TECHNOLOGIJAS PROJEKTAS“, Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-01-0072.Projektas įgyvendinamas pagal Europos regioninės plėtros fondo lėšomis iš dalies finansuojamą priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“. Projektui įgyvendinti buvo skirta iki 216.061 Eur finansavimo lėšų tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms apmokėti. Įgyvendinant projektą, bendrovė numato sukurti pažangias technologines sąlygas įmonėje, investuojant į naujausią technologinę įrangą, tikslu tiekti rinkai aukštesnės pridėtinės vertės gaminius nei iki šiol gaminta, pasitelkiant pramoninio technologinio skaitmeninimo principus, sukuriant sinergiją tarp visų projekto dalių. Nauja technologinė įranga įgalins gaminamą produkciją optimaliai pritaikyti reikliausiems užsakovų poreikiams, numatant didelės apimties partijų gamybos automatizuoto technologinio proceso valdymo priemones, gamybos metu taupant medžiagas bei kitus išteklius, visų pirma, elektros energiją. Įdiegus technologines inovacijas bus sukurta technologinė įmonės bazė, užtikrinsianti labai aukštą gaminių kokybę, kartu sukuriant reikšmingą konkurencinį pranašumą sektoriuje.

Projekto vykdymo pradžia: 2018-06-28.
Projekto vykdymo pabaiga: 2020-06-09.